Peraturan Pertaruhan

1. Istilah dan konsep asas

1.1. Penempah Sukan (Sportsbook) – senarai pasaran yang ditawarkan termasuk kebarangkalian kemenangan yang ditetapkan oleh syarikat.

1.2. Pemain (pelanggan) – pihak kepada satu perjanjian yang telah meletakkan pertaruhan dengan syarikat.

1.3. Kontrak – perjanjian antara pelanggan dan syarikat di bawah terma-terma yang mana pihak yang kalah mesti memenuhi kewajipan mereka. Perjanjian ini dimeteraikan apabila satu pertaruhan oleh petaruh diterima oleh syarikat di bawah terma-terma yang ditawarkan dalam’penempah sukan

syarikat.

1.4. Pertaruhan – pilihan pemain’, disahkan oleh pindahan dana yang bertujuan untuk memuktamadkan kontrak pertaruhan.

1.5. Pasaran – tawaran khusus dalam penempah sukan yang mana pertaruhan boleh diletakkan.

1.6. Kebarangkalian kemenangan – nombor yang mana pegangan petaruh’ digandakan apabila jumlah pembayaran dikira.

1.7. Hasil keputusan – hasil akhir daripada pasaran yang mana pertaruhan diletakkan.

2. Peraturan umum

2.1. Pindaan peraturan

7 Slots berhak untuk mengemas kini teks peraturan dan menambah peraturan baharu pada bila-bila masa. Sebarang peraturan atau pindaan baharu kepada peraturan hendaklah berkuat kuasa dan dikenakan serta merta berikutan penerbitannya di laman web. Peraturan yang dikemas kini adalah terpakai kepada semua pertaruhan yang diletakkan berikutan penerbitan peraturan tersebut.

2.2. Sekatan umur

Individu di bawah umur 18 tahun (selepas ini “umur yang dibenarkan”) adalah dilarang untuk mendaftar di laman web syarikat dan/atau meletakkan pertaruhan.’ Penggunaan laman web oleh orang di bawah umur yang dibenarkan adalah pelanggaran langsung perjanjian. Oleh itu, kami berhak untuk meminta bukti dokumentasi mengenai umur pemain.’ Sekiranya apabila diminta melakukan demikian, pemain gagal menyediakan bukti bahawa mereka memenuhi keperluan umur kami, pemain tersebut boleh dinafikan akses ke perkhidmatan kami dan akaun mereka boleh dibekukan secara sementara.

2.3. Keselamatan data peribadi

Untuk menunjukkan komitmen syarikat kami dalam mematuhi piawaian perniagaan antarabangsa, kami menerbitkan dasar privasi berikut. Kami percaya bahawa hubungan perniagaan yang baik hanya boleh dibina atas kejujuran dan kepercayaan, oleh sebab itu kerahsiaan data anda adalah sangat penting kepada kami

Anda boleh menikmati pengalaman permainan anda dan yakin bahawa kami mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan keselamatan transaksi anda. Semua data anda (termasuk alamat e-mel, alamat IP dan maklumat lain anda) adalah peribadi dan sulit dan tidak akan diberikan, dijual atau diagihkan kepada pihak ketiga. Kasino kami mempunyai dasar anti-spam sendiri. Semua komunikasi yang dihantar kepada pemain kami adalah berkaitan dengan akaun peribadi mereka, atau mungkin mengandungi maklumat tentang peluang baharu yang tersedia kepada mereka di kasino dan promosi semasa yang ditawarkan. Maklumat tentang hasil kemenangan anda dan bayaran yang anda buat juga adalah sulit sepenuhnya dan disimpan dengan selamat. Kasino kami tidak berkongsi maklumat tentang hasil kemenangan kecuali apabila maklumat ini diminta secara rasmi oleh badan kawal selia. Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut berkenaan perlindungan data, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan dalam talian kami atau hantar pertanyaan anda menggunakan borang maklum balas kami. Kami sedia membantu.

2.4. Berbilang akaun

Ia adalah dilarang untuk membuka lebih daripada satu akaun pelanggan. Sekiranya petaruh didapati mempunyai beberapa akaun pelanggan, semua kecuali satu hendaklah ditutup, dan tawaran istimewa di masa hadapan daripada syarikat hendaklah dihantar hanya kepada alamat yang disenaraikan dalam akaun yang tinggal. Jika petaruh disyaki membuka beberapa akaun pemain dengan niat untuk memanfaatkan tawaran promosi dan bonus, maka syarikat berhak untuk menarik balik semua bonus dan tawaran dan tidak memasukkaannya ke dalam penyelesaian pertaruhan berikutnya.

3. Peraturan penerimaan pertaruhan

3.1. Pertaruhan diterima pada waktu perlawanan biasa melainkan dinyatakan sebaliknya dalam peraturan (atau pasaran sukan).

3.2. Pertaruhan diterima sebelum permulaan acara. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung, yang diterima oleh 7 Slots pada acara yang sedang berlangsung. Dengan meletakkan pertaruhan pada suatu acara, pemain mengesahkan bahawa mereka tidak tahu hasil keputusan acara yang mana mereka membuat pertaruhan.

3.3. Sebarang pertikaian (pertaruhan yang diselesaikan secara salah atau tidak diselesaikan, dsb.) boleh dikemukakan kepada syarikat dalam tempoh 30 hari dari penamatan acara yang berkenaan.

3.4. 7 Slots boleh membuat perubahan kepada penempah sukan (kebarangkalian kemenangan, nilai handicap dan jumlah, had pada taruhan akumulator, pegangan maksimum, dsb.) pada bila-bila masa. Terma-terma yang mana pemain meletakkan pertaruhan sebelum sebarang perubahan diperkenalkan akan kekal sama.

3.5. Pegangan minimum dan maksimum pada semua pasaran sukan akan ditentukan oleh 7 Slots dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis bertulis terlebih dahulu.

3.6. Sebarang pertaruhan (termasuk pertaruhan secara langsung) yang diletakkan pada pasaran yang mana hasil keputusannya sudah diketahui pada masa pertaruhan diletakkan akan dianggap tidak sah akan dikembalikan dan dikecualikan daripada taruhan akumulator dan pertaruhan sistem.

3.7. Sekiranya, atas apa sahaja sebab, pasukan melepaskan perlawanan atau peserta hilang kelayakan sebelum tamat perlawanan, semua pasaran yang mana keputusan diketahui pada masa perlawanan terganggu akan diselesaikan berdasarkan keputusan yang tersedia ada, dan semua pasaran selebihnya akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

3.8. 7 Slots mengambil setiap usaha untuk memastikan maklumat yang disediakan adalah betul, dan syarikat tidak bertanggungjawab untuk kesilapan dan/atau pengeluaran daripada pihak pekerjanya yang mungkin menyebabkan penyenaraian kebarangkalian, keputusan, peserta atau masa mula acara yang salah. Syarikat berhak untuk membetulkan semua kesilapan yang ketara mengikut peruntukan berikut.

3.8.1. Jika pertaruhan diletakkan pada masa nyata (secara langsung), maka ia akan dibatalkan tanpa mengira hasil keputusan.

3.8.2. Pemain sendiri bertanggungjawab untuk pertaruhan mereka. Ia merupakan tanggungjawab pemain’untuk memastikan bahawa butiran pertaruhan mereka adalah betul. Setelah pertaruhan diletakkan dan disahkan sebagai diterima, ia tidak boleh ditukar atau dibatalkan oleh pemain. Semua pertaruhan dipaparkan secara jelas pada skrin bersama dengan permintaan untuk pemain memasukkan kata laluan mereka untuk mengesahkan penerimaan mereka terhadap terma-terma pertaruhan sebelum ia berkuat kuasa. Perubahan tidak boleh dibuat setelah pertaruhan telah diterima.

3.8.3. Masalah sambungan atau kegagalan teknikal lain dalam komunikasi pemain adalah bukan sebab untuk membatalkan pertaruhan jika pertaruhan didaftarkan pada pelayan

3.8.4. Sekiranya timbul persitiwa yang mengganggu operasi biasa bookmaker’(masalah teknikal, kesilapan kakitangan, dsb.), pertaruhan akan dianggap tidak sah dan pelanggan akan dibayar balik sepenuhnya.

3.8.5. Sekiranya pertaruhan diselesaikan secara salah (disebabkan kegagalan teknikal, hasil keputusan acara dimasukkan secara salah, dsb.) pertaruhan yang tersilap diselesaikan adalah tertakluk kepada pengiraan semula.

3.9. 7 Slots mempunyai hak untuk menolak untuk menerima pertaruhan pemain’ tanpa penjelasan, termasuk pertaruhan yang diletakkan oleh pelanggan yang melanggar peraturan-peraturan ini, dan ia berhak untuk menutup atau menyekat secara sementara akaun pelanggan individu tanpa notis terlebih dahulu.

3.10. Maklumat lanjut berkenaan pertaruhan bola sepak disediakan di bahagian “peraturan Bola Sepak” dalam peraturan ini.

3.11. Setiap pelanggan memiliki dua baki – satu baki utama dan satu baki bonus. Hanya baki utama boleh digunakan untuk meletakkan pertaruhan. Pertaruhan tidak boleh diletakkan menggunakan baki bonus.

4. Jenis pertaruhan

4.1. Pertaruhan Tunggal adalah pertaruhan pada hasil keputusan pasaran tunggal. Jumlah yang dimenangi pada Pertaruhan tunggal adalah bersamaan dengan pegangan/bahagian pegangan (harga pertaruhan) digandakan dengan kebarangkalian kemenangan yang ditetapkan untuk hasil keputusan pasaran tertentu.

4.2. Taruhan Akumulator adalah pertaruhan pada hasil keputusan untuk beberapa acara yang tidak berkaitan. Akumulator dianggap telah dimenangi oleh petaruh jika hasil keputusan semua pilihan termasuk pertaruhan telah diramalkan dengan betul. Jika walaupun satu hasil keputusan diramal secara salah, Akumulator akan kalah. Jumlah kebarangkalian untuk satu Akumulator dikira dengan menggandakan kebarangkalian kemenangan semua hasil keputusan yang dipilih dan membundarkan keputusan kepada dua titik perpuluhan. Pembayaran pada Akumulator adalah bersamaan dengan jumlah kebarangkalian digandakan dengan pegangan/bahagian pegangan (harga pertaruhan).

4.3. Pertaruhan Sistem terdiri daripada kombinasi Akumulator, dan mewakili set lengkap varian Akumulator dengan bilangan pilihan yang sama daripada set hasil keputusan tetap. Sistem disifatkan sebagai pegangan/bahagian pegangan (harga pertaruhan) yang sama untuk setiap Akumulator (varian Sistem), dan bilangan hasil keputusan yang sama dalam setiap Akumulator. Semasa meletakkan Pertaruhan Sistem, anda mesti menentukan jumlah hasil keputusan dan saiz Akumulator. Jumlah yang dimenangi daripada Pertaruhan Sistem adalah bersamaan dengan kemenangan yang dihasilkan pada Akumulator yang termasuk dalam Sistem.

4.4. Pertaruhan Bersyarat terdiri daripada rangkaian pertaruhan standard (Tunggal, Akumulator atau Sistem). Perbezaannya adalah dalam pertaruhan bersyarat, hanya pertaruhan pertama (utama) akan dibayar oleh pemain, dengan dana untuk pertaruhan (bersyarat) yang selebihnya dalam siri itu akan ditolak daripada hasil kemenangan yang dijana daripada pertaruhan pertama. Ia dilarang untuk menyertakan acara daripada bahagian pertama Pertaruhan Bersyarat dalam pertaruhan bersyarat yang berikutnya. Jika pertaruhan utama kalah, semua pertaruhan bersyarat juga kalah. Jika, untuk sebarang sebab, hasil kemenangan yang dijana oleh pertaruhan utama tidak mencukupi untuk membayar untuk sekurang-kurangnya satu pertaruhan bersyarat berikutnya, maka semua pertaruhan bersyarat akan dikecualikan daripada slip (iaitu, kemenangan dibayar pada pertaruhan utama dalam siri itu sahaja).

5. Pertaruhan secara langsung

5.1. Pertaruhan secara langsung adalah pertaruhan yang diterima semasa acara di pasaran yang mana hasil keputusan belum ditentukan. Pertaruhan secara langsung ditawarkan sebelum dan juga semasa perlawanan, secara eksklusif pada pasaran yang mana keputusan belum ditentukan, di bahagian pertaruhan secara langsung pada laman web kami.

5.2. Kebarangkalian pertaruhan secara langsung

Kebarangkalian pasaran dikemas kini dalam masa nyata. Kebarangkalian boleh naik atau turun dalam tempoh antara pemilihan pertaruhan dan penerimaan, yang mungkin mempengaruhi saiz mana-mana hasil kemenangan. Kebarangkalian untuk pasaran ini sentiasa berubah apabila situasi dalam perlawanan berkembang.

5.3. Keputusan pertaruhan secara langsung

Pertaruhan secara langsung diselesaikan atas dasar keputusan yang diketahui serta merta selepas acara tamat. Sebarang perubahan berikutnya tidak diambil kira dalam penyelesaian pertaruhan secara langsung. 7 Slots menyelesaikan pertaruhan secara langsung mengikut data perlawanan statistik mereka sendiri. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua pertaruhan secara langsung pada atlet yang tidak mengambil bahagian dalam perlawanan dianggap sebagai tidak sah. Pertaruhan pada pasaran yang mana hasil keputusan ditentukan semasa perlawanan hendaklah diselesaikan, setakat yang mungkin, serta merta sebaik sahaja hasil keputusan ditentukan.

5.4. Semua pertaruhan pada pasaran yang mana hasil keputusan ditentukan semasa perlawanan secara langsung (termasuk pertaruhan pada penjaring seterusnya, kad kuning, pasukan yang akan memenangi segmen tertentu dalam perlawanan, jumlah lebih, dsb.) dianggap sebagai sah dan hendaklah diselesaikan sedemikian walaupun jika kejohanan atau acara ditamatkan awal.

5.5. Tuntutan berkaitan dengan pertaruhan yang diletakkan pada acara secara langsung akan diterima untuk pertimbangan hingga 24 jam selepas permulaan acara yang dipertikaikan.

5.6. Sekiranya perlawanan terganggu atau tidak diselesaikan dalam tempoh 24 jam, pertaruhan yang telah diselesaikan sehingga tahap itu tidak tertakluk kepada pengiraan semula. Dalam pasaran yang mana keputusan tidak ditentukan dengan jelas, tidak berlaku dan/atau tidak lengkap, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 (pegangan akan dipulangkan).

6. Menguruskan akaun anda – Sejarah pertaruhan

6.1. Anda boleh menyemak pertaruhan anda yang sebelumnya pada bila-bila masa dengan membuka bahagian “Sejarah pertaruhan” di laman web kami. Menggunakan tetapan tarikh dalam penapis carian, anda boleh memilih tempoh yang dikehendaki dan melihat pertaruhan yang anda letakkan semasa tempoh ini.

7. Pegangan minimum dan maksimum

7.1. Pegangan minimum untuk semua acara dan sukan ditetapkan pada 0.50 EUR atau jumlah setara dalam mata wang yang berbeza.

7.2. Pegangan maksimum untuk satu acara dinyatakan dalam penempah sukan semasa dan bergantung pada jenis sukan dan juga acara yang berkenaan. Ia ditentukan oleh 7 Slots untuk setiap acara individu dan jenis pertaruhan, dan tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang jenis notis terlebih dahulu. 7 Slots berhak untuk mengehadkan jumlah maksimum dan minimum yang boleh dipertaruhkan pada acara tertentu dan juga mengehadkan daripada meletakkan berbilang pertaruhan dengan hasil keputusan yang sama atau pada asasnya kombinasi hasil keputusan yang sama oleh petaruh atau kumpulan petaruh yang sama. Syarikat juga boleh memperkenalkan dan memansuhkan sebarang jenis sekatan berkaitan dengan mana-mana petaruh atau kumpulan petaruh tanpa notis terlebih dahulu atau penjelasan tentang sekatan sedemikian.

8. Pertaruhan sukan klasik

8.1 BOLA SEPAK

8.1.1. Pertaruhan pada perlawanan bola sepak diterima untuk masa biasa, termasuk masa pemberhentian yang ditambahkan kepada setiap separuh oleh pengadil. Masa pemberhentian separuh pertama ditetapkan oleh sumber rasmi sebagai 45’+X’ (X adalah bilangan minit yang ditambah) dan untuk tujuan pertaruhan dianggap sebagai minit ke-45 perlawanan. Masa pemberhentian separuh kedua ditetapkan oleh sumber rasmi sebagai 90’+X’ (X adalah bilangan minit yang ditambah) dan untuk tujuan pertaruhan dianggap sebagai minit ke-90 perlawanan. Gol, penggantian pemain dan peristiwa perlawanan yang lain direkodkan dalam masa pemberhentian yang ditambahkan oleh pengadil dianggap telah berlaku dalam masa biasa.

Sekiranya masa biasa berakhir dengan seri antara dua pihak dan peraturan menghendaki separuh tambahan dan/atau siri penalti pasca-perlawanan, penempah sukan ’penyedia pertaruhan akan menawarkan keputusan “Untuk Menang Perlawanan” atau “Pemenang Perlawanan”. Sekiranya kelayakan untuk pusingan berikutnya dalam pertandingan ditentukan oleh keputusan gabungan dua perlawanan, penempah sukan’ penyedia pertaruhan akan menawarkan keputusan “Untuk Layak Ke Pusingan Seterusnya”.

Sekiranya suatu acara berakhir sebelum masa tamat rasmi untuk sebarang sebab dan keputusan tidak disahkan oleh sumber rasmi sebagai muktamad, maka semua pertaruhan pada acara ini dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai pada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan pasaran yang ditentukan dan diselesaikan sebelum perlawanan dihentikan, mahupun pada pertaruhan pada pasaran “Untuk Layak Ke Pusingan Seterusnya” berdasarkan keputusan gabungan dua perlawanan, mahupun jika perlawanan terganggu dan kemudian dimainkan sehingga tamat dalam masa 48 jam selepas perlawanan pada mulanya diberhentikan.

8.1.2. Jika acara gagal berlangsung dalam masa 48 jam selepas masa mula yang ditetapkan pada sumber yang ditentukan oleh penyedia pertaruhan atau ianya ditandakan sebagai ditangguhkan, semua pertaruhan pada acara itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika masa mula dan/atau tarikh acara berubah sebelum masa mula yang dijadualkan, penyedia pertaruhan berhak untuk memindahkan tarikh akhir untuk meletakkan pertaruhan kepada masa/tarikh yang lebih lewat.

8.1.3. Penjaring Gol Pertama. Gol sendiri (goal dimasukkan ke dalam jaring pemain’ sendiri) tidak diambil kira. Jika gol pertama adalah gol sendiri, maka pertaruhan pada penjaring gol pertama akan diselesaikan berdasarkan siapa yang menjaringkan gol kedua dalam perlawanan tersebut. Jika semua gol dalam satu perlawanan adalah gol sendiri, maka pertaruhan kemenangan adalah “Tiada Gol” melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan. Pertaruhan pada pemain yang digantikan atau diarah keluar sebelum gol pertama dijaringkan akan kalah. Jika pemain yang ditentukan tidak mengambil bahagian dalam perlawanan atau memasuki padang selepas gol pertama dijaringkan, maka pertaruhan pada pemain ini adalah tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika gol pertama dijaringkan oleh pemain yang mana kebarangkalian tidak ditawarkan untuknya, maka semua pertaruhan pada pemain lain dianggap kalah, kecuali dalam kes di mana pilihan “Mana-mana Pemain Lain” ditawarkan. Jika pilihan “Mana-mana Pemain Lain” ditawarkan, maka pertaruhan pada pilihan ini termasuk semua pemain yang tidak ditentukan.

8.1.4. Penjaring Gol Terakhir Gol sendiri (goal dimasukkan ke dalam jaring pemain’ sendiri) tidak diambil kira. Jika gol terakhir adalah gol sendiri, maka penjaring gol terakhir adalah pemain yang menjaringkan gol sebelum itu. Jika semua gol dalam satu perlawanan adalah gol sendiri, maka pertaruhan kemenangan adalah “Tiada Gol” melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan. Semua pemain yang terlibat dalam perlawanan dianggap sebagai penjaring potensi gol terakhir, tanpa mengira sama ada mereka berada di atas padang pada masa gol terakhir dijaringkan. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, maka pertaruhan pada pemain ini adalah tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika gol terakhir dijaringkan oleh pemain yang mana kebarangkalian tidak ditawarkan untuk mereka, maka semua pertaruhan pada pemain lain dianggap kalah, kecuali dalam kes di mana pilihan“Mana-mana Pemain Lain” ditawarkan. Jika pilihan “Mana-mana Pemain Lain” ditawarkan, maka pertaruhan pada pilihan ini termasuk semua pemain yang tidak ditentukan.

8.1.5. Untuk Jaring Seterusnya (pasukan). Pasaran ini tersedia semasa perlawanan. Gol sendiri (goal dimasukkan ke dalam jaring pemain’ sendiri) dianggap dijaringkan oleh pasukan yang mana perubahan skor perlawanan memihak kepada mereka. Jika tiada gol seterusnya dijaringkan, maka “Tiada Gol” adalah pertaruhan kemenangan.

8.1.6. Masa Gol Pertama/Terakhir. Pertaruhan pada gol pertama dijaringkan dalam tempoh masa tertentu – contohnya, antara 1 dan 30 minit – akan dianggap kalah jika perlawanan ditinggalkan pada 0-0 selepas tempoh masa ini telah berlalu. Jika gol dijaringkan pada 23:00 mengikut jam perlawanan, maka ia dianggap bahawa gol telah dijaringkan dalam minit ke-23; jika gol dijaringkan pada 23:01, maka ia dianggap bahawa gol telah dijaringkan dalam minit ke-24.

8.1.7. Sepakan Sudut. Sepakan sudut diberikan tetapi tidak diambil akan diabaikan (contohnya, sepakan sudut diberikan tetapi tidak diambil sebelum wisel akhir tidak akan diambil kira). Jika pengadil tidak menerima suatu sepakan sudut dan mengarah agar ia diambil semula, sepakan sudut ini akan dikira hanya sekali, melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.1.8. Untuk Menang Dari Belakang Pertaruhan pada pilihan “Ya” akan menang jika pasukan memenangi perlawanan dalam masa biasa apabila sebelum ini berada dalam kedudukan yang kalah dalam perlawanan.

8.1.9. Untuk Menang Kepada Kosong. Pertaruhan pada pilihan “Ya” akan menang jika pasukan menang perlawanan dalam masa biasa tanpa melepaskan gol.

8.1.10. Gol Pertama Adalah Tandukan.  Pertaruhan pada pilihan “Tidak” akan menang jika perlawanan berakhir dengan skor 0-0.

8.1.11. Pemain Untuk Menjaring 2 Gol/3 Atau Lebih Gol. Pertaruhan pada pilihan “Ya” akan menang jika pemain menjaringkan tepat dua gol atau tiga atau lebih gol, masing-masing, semasa masa biasa. Gol sendiri (goal dimasukkan ke dalam jaring pemain’sendiri) tidak diambil kira, melainkan dinyatakan pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.1.12. Gol Untuk Dijaringkan dalam Masa Pemberhentian. Pertaruhan pada pilihan “Ya” akan menang jika gol dijaringkan dalam masa yang ditambahkan oleh pengadil kepada separuh pertama atau kedua perlawanan.

8.1.13. Semasa mengira hasil keputusan pasaran berkenaan kad merah dan kuning, kad yang ditunjukkan selepas wisel’ akhir pengadil atau semasa masa rehat dalam perlawanan tidak diambil kira. Kad yang ditunjukkan kepada kakitangan atau pemain yang tidak terlibat dalam perlawanan (contohnya, jurulatih atau pemain di bangku) tidak diambil kira.

8.1.14. Semasa mengira “Jumlah Kad Kuning”, kad kuning kedua yang ditunjukkan kepada pemain yang sama dikira sebagai kad merah.

8.1.15. Pertaruhan pada penentuan sepakan penalti akan diselesaikan berdasarkan penalti yang sebenarnya dilaksanakan, termasuk kes yang mana penentuan sepakan penalti ditamatkan awal untuk sebarang sebab.

8.1.16. Dengan pertaruhan Scorecast, hasil keputusan bergantung pada pemain yang menjaringkan gol pertama dan skor selepas masa biasa. Untuk pasaran ini, pertaruhan diletakkan dengan kebarangkalian yang dijana khas pada hasil keputusan yang saling berkaitan dengan satu acara tunggal. Jika pertaruhan ini diterima secara tersilap dengan kebarangkalian penuh untuk pertaruhan akumulator yang serupa, maka pertaruhan akan diselesaikan berdasarkan kebarangkalian khas tersebut. Pertaruhan pada “Tiada gol” dan skor perlawanan 0-0 (selepas masa biasa) diselesaikan sebagai pertaruhan biasa pada skor yang betul dalam perlawanan. Jika pemain yang ditentukan tidak memasuki padang semasa perlawanan atau meninggalkan padang selepas menjaringkan gol pertama, maka pertaruhan dikira sebagai pertaruhan tunggal pada skor yang betul dalam perlawanan. Gol sendiri tidak diambil kira dalam pengiraan hasil keputusan Scorecast. Dalam keadaan di mana pemain menjaringkan gol sendiri dan skor perlawanan adalah 1-0, pertaruhan Scorecast dikira sebagai pertaruhan tunggal pada skor yang betul dalam perlawanan. Sekiranya perlawanan terganggu selepas gol pertama dijaringkan dan tidak diselesaikan dalam had masa yang ditetapkan oleh peraturan, pertaruhan Scorecast akan dikira sebagai pertaruhan  “Penjaring Gol Pertama” dengan kebarangkalian yang berkenaan.

8.2. HOKI AIS

8.2.1. Pertaruhan pada perlawanan hoki ais diterima pada masa biasa (tiga tempoh 20 minit setiap satu untuk sejumlah 60 minit masa bermain) melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.2.2. Penentuan sepakan penalti dan lebih masa diambil kira dalam pasaran yang berkaitan dengan kelayakan ke pusingan berikutnya, memenangi kejohanan dan sebagainya. Minimum 50 minit daripada perlawanan mesti dimainkan agar pertaruhan diselesaikan, kecuali untuk pasaran yang mana hasil keputusan telah ditentukan pada masa perlawanan dihentikan.

8.2.3. Jika acara tidak berlangsung dalam masa 48 jam selepas masa mula yang ditetapkan dan ditandakan sebagai ditangguhkan pada sumber yang ditentukan oleh penyedia pertaruhan, maka semua pertaruhan pada acara itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika masa mula dan/atau tarikh acara berubah sebelum masa mula yang dinyatakan pada sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan dan acara tidak ditunjukkan sebagai ditangguh, penyedia pertaruhan berhak untuk memindahkan tarikh akhir untuk meletakkan pertaruhan kepada masa/tarikh yang lebih lewat.

8.2.4. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, pertaruhan pada pemain itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.3 BOLA KERANJANG

8.3.1. Pertaruhan pada perlawanan bola keranjang untuk sebuah pasukan untuk menang atau mana-mana hasil keputusan dalam separuh kedua atau suku keempat perlawanan adalah diterima pada masa biasa. Pertaruhan pada semua pasaran termasuk lebih masa, melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.3.2. Sekiranya suatu acara berakhir sebelum masa tamat rasmi untuk sebarang sebab dan keputusan tidak disahkan oleh sumber rasmi sebagai muktamad, maka semua pertaruhan pada acara ini dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan yang ditentukan sebelum perlawanan dihentikan.

8.3.3. Jika acara tidak berlangsung dalam masa 48 jam selepas masa mula yang ditetapkan dan ditandakan sebagai ditangguhkan pada sumber yang ditentukan oleh penyedia pertaruhan, maka semua pertaruhan pada acara itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika masa mula dan/atau tarikh acara berubah sebelum masa mula yang dinyatakan pada sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan dan acara tidak ditunjukkan sebagai ditangguh, penyedia pertaruhan berhak untuk memindahkan tarikh akhir untuk meletakkan pertaruhan kepada masa/tarikh yang lebih lewat.

8.3.4. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, pertaruhan pada pemain itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.3.5. Mata Pemain. Untuk memenangi suatu pertaruhan, petaruh mesti meramal dengan betul jumlah mata untuk dijaringkan oleh pemain tertentu, termasuk semasa lebih masa, melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau penempah sukan. Pemain yang berkenaan mesti bermain lebih daripada satu saat agar pertaruhan itu dianggap sah.

8.3.6. Jika tempoh perlawanan yang dijadualkan adalah 40 minit, minimum 35 minit mesti dimainkan sebelum pertaruhan dianggap sah, dan minimum 40 minit mesti dimainkan dalam perlawanan yang dijadualkan untuk 48 minit, kecuali hasil keputusan yang sudah ditentukan pada masa permainan dihentikan.

8.3.7. Jika lebih masa dimainkan berdasarkan jumlah keputusan dua perlawanan, keputusannya akan diambil kira untuk pasaran untuk kelayakan ke pusingan berikutnya, memenangi kejohanan dan sebagainya.

8.3.8. Untuk pasaran statistik pemain, petaruh mesti dengan betul meramalkan jumlah mata, hantaran, lantunan semula, dsb. yang akan dibuat atau dimenangi oleh pemain tertentu semasa perlawanan, termasuk sebarang lebih masa. Jika pemain yang ditentukan tidak mengambil bahagian dalam permainan, maka pertaruhan pada pemain ini akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.3.9. Pertaruhan pada bola keranjang 3x3 diterima pada keputusan pada akhir masa biasa (tempoh tunggal 10 minit) atau selepas satu pasukan menjaring 21 atau lebih mata dalam masa biasa. Semua pertaruhan lain dikira termasuk lebih masa. Jika perlawanan berakhir dengan seri, pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.4 BANDY, HOKI PADANG, BOLA BALING, FUTSAL, BOLA SEPAK PANTAI, BOLA BALING PANTAI, RAGBI, POLO AIR, BOLA TAMPAR PANTAI

8.4.1. Pertaruhan pada semua perlawanan diterima untuk masa biasa, melainkan dinyatakan sebaliknya.

8.4.2. Sekiranya suatu acara berakhir sebelum masa tamat rasmi untuk sebarang sebab dan keputusan tidak disahkan oleh sumber rasmi sebagai muktamad, maka semua pertaruhan pada acara ini dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai kepada perlawanan yang terganggu dan kemudian dimainkan sehingga tamat dalam masa 48 jam daripada permulaan perlawanan (atau, dalam kes ragbi, dalam masa satu minggu permainan), dan juga tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan yang ditentukan dan diselesaikan sebelum perlawanan dihentikan.

8.4.3. Jika suatu acara tidak berlangsung dalam masa 48 jam selepas masa mula yang ditetapkan (atau, dalam kes ragbi, dalam masa satu minggu permainan), dan ditandakan sebagai ditangguh oleh sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan, maka semua pertaruhan pada acara itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika masa mula dan/atau tarikh acara berubah sebelum masa mula yang dinyatakan pada sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan dan acara tidak ditunjukkan sebagai ditangguh, penyedia pertaruhan berhak untuk memindahkan tarikh akhir untuk meletakkan pertaruhan kepada masa/tarikh yang lebih lewat.

8.4.4. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, pertaruhan pada pemain itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.4.5. Penentuan sepakan penalti dan masa yang ditambah diambil kira semasa menyelesaikan pertaruhan pada pemenang perlawanan, pasukan untuk layak ke pusingan seterusnya, pemenang kejohanan dan pasaran lain yang serupa.

8.5 TINJU

8.5.1. Pertarungan dianggap telah bermula apabila loceng berbunyi pada permulaan pusingan pertama. Sekiranya peninju tidak dapat meneruskan pertarungan selepas loceng berbunyi pada permulaan pusingan berikutnya, pertarungan itu dianggap telah tamat dalam pusingan sebelumnya.

8.5.2. Semasa menyelesaikan pertaruhan pada “Pemenang Pertarungan. Pusingan.”, “Pemenang Pertarungan. Kumpulan Pusingan” dan “Tamat Pertarungan. Pusingan”, hanya pusingan yang telah dilengkapkan sepenuhnya diambil kira (dalam kes yang mana pertarungan tidak kesampaian atau salah seorang peninju hilang kelayakan). Pertaruhan pada pemenang perlawanan penuh akan diselesaikan sebagai pertaruhan kemenangan dengan syarat semua pusingan dilengkapkan.

8.5.3. Semasa menyelesaikan pertaruhan pada “Jumlah pusingan”, hanya pusingan yang dilengkapkan sepenuhnya akan diambil kira.

8.5.4. Sekiranya hasil keputusan pertarungan tidak dapat ditentukan atau pertarungan ditamatkan tanpa menentukan keputusan, pertaruhan pada pasaran yang mana hasil keputusan masih tidak diketahui akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.5.5. Sekiranya format pertarungan berubah, pertaruhan pada semua hasil keputusan termasuk pemenang pertarungan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.5.6. Pertaruhan pada kemenangan knockdown (tumbangan) jika pengadil memulakan kira detik.

8.6. SNUKER

8.6.1. Sekiranya perlawanan dihentikan, pemenang adalah pemain yang mara ke pusingan seterusnya atau dinamakan pemenang pertandingan atau kejohanan, dengan syarat sekurang-kurangnya satu frame telah dimainkan dalam perlawanan.

8.6.2. Semasa menyelesaikan pertaruhan pada frame, handicap, dan istimewa, bilangan frame yang mencukupi perlu dimainkan untuk menentukan pemenang perlawanan. Sekiranya pemenang ditentukan sebelum tamat perlawanan dan tidak ada cara untuk menentukan hasil keputusan kemenangan, pertaruhan pada handicap, frame dan istimewa diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.6.3. Sekiranya pemenang ditentukan sebelum bilangan frame penuh yang diperlukan untuk menang telah dimainkan, pertaruhan pada pasaran “Break Maksimum” akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00, dengan syarat permainan selanjutnya tidak mempengaruhi hasil keputusan.

8.7. BESBOL, BOLA SEPAK AMERIKA

8.7.1. Pertaruhan pada sukan ini termasuk lebih masa, melainkan dinyatakan sebaliknya.

8.7.2. Pertaruhan pada perlawanan MLB menghendaki pelanggan untuk meramal pembaling pertama. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung, di mana pembaling pertama sudah diketahui. Sekiranya pembaling pertama ditukar kepada pembaling lain sebelum perlawanan, semua pertaruhan pra-perlawanan dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Pertaruhan pada semua perlawanan besbol lain tidak memerlukan ramalan untuk pembaling pertama.

8.7.3. Sekiranya suatu acara tamat sebelum masa tamat rasminya untuk sebarang sebab dan keputusan tidak disahkan oleh sumber rasmi sebagai muktamad, semua pertaruhan pada acara ini dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai kepada perlawanan bola sepak Amerika yang terganggu dan kemudian dimainkan sehingga tamat dalam masa satu minggu permainan, atau pada permainan besbol di mana sekurang-kurangnya lima inning telah dimainkan, dan juga tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada keputusan yang telah ditentukan dan diselesaikan pada masa perlawanan dihentikan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.7.4. Kedua-dua perlawanan besbol dan bola sepak Amerika mesti berlangsung pada hari yang dijadualkan dan di lokasi yang dijadualkan. Jika suatu perlawanan bola sepak Amerika tidak berlangsung dalam masa satu minggu permainan dan ditandakan sebagai ditangguh oleh sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan, maka semua pertaruhan pada perlawanan dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.7.5. Jika suatu permainan bola sepak Amerika berakhir dengan seri selepas lebih masa, semua pertaruhan pada permainan dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan yang ditentukan dan diselesaikan pada masa permainan dihentikan.

8.7.6. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, pertaruhan pada pemain itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.8 SUKAN BERMOTOR

8.8.1. Permulaan perlumbaan ditentukan oleh isyarat mula untuk pusingan pemanasan. Mana-mana peserta yang memulakan perlumbaan pada ketika ini tetapi tidak melengkapkan perlumbaan mengikut peraturan dianggap sebagai peserta yang tidak menamatkan perlumbaan.

8.8.2. Untuk pertaruhan “Pelumba lwn. Pelumba” menjadi sah, kedua-dua pemandu mesti memulakan perlumbaan. Jika kedua-dua pelumba gagal menamatkan perlumbaan, pertaruhan akan diselesaikan mengikut bilangan pusingan yang dilengkapkan. Sekiranya kedua-dua pelumba melengkapkan bilangan pusingan yang sama, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.8.3. Semasa menyelesaikan pertaruhan yang berkaitan dengan sesi kelayakan, keputusan untuk sesi kelayakan diambil kira tanpa mempertimbangkan perubahan berikutnya dalam grid permulaan.

8.8.4. Sekiranya perlumbaan tidak dilengkapkan atau dijadualkan semula tanpa keputusan akhir diumumkan, pertaruhan pada hasil keputusan yang masih tidak ditentukan semasa perlumbaan dihentikan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.9. MMA

8.9.1. Pertarungan dianggap telah bermula apabila loceng berbunyi pada permulaan pusingan pertama. Sekiranya pejuang tidak dapat meneruskan pertarungan selepas loceng berbunyi pada permulaan pusingan berikutnya, pertarungan dianggap telah tamat dalam pusingan sebelumnya.

8.9.2. Semasa menyelesaikan pertaruhan pada “Pemenang Pertarungan. Pusingan.”, “Pemenang Pertarungan. Kumpulan Pusingan” dan “Tamat Pertarungan. Pusingan”, hanya pusingan yang telah dilengkapkan sepenuhnya diambil kira (dalam kes yang mana pejuang tidak kesampaian atau salah seorang pejuang hilang kelayakan). Pertaruhan pada pemenang perlawanan penuh akan diselesaikan sebagai pertaruhan kemenangan dengan syarat semua pusingan dilengkapkan.

8.9.3. Semasa menyelesaikan pertaruhan pada “Jumlah Pusingan”, hanya pusingan yang dilengkapkan sepenuhnya diambil kira.

8.9.4. Sekiranya hasil keputusan pertarungan tidak dapat ditentukan atau pertarungan ditamatkan tanpa menentukan keputusan, pertaruhan pada pasaran yang mana hasil keputusan masih tidak diketahui akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.9.5. Sekiranya format pertarungan berubah, pertaruhan pada semua hasil keputusan termasuk pemenang pertarungan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.10. BOLA TAMPAR

8.10.1. Handicap dan Jumlah dalam perlawanan bola tampar diberikan dalam bentuk mata, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam penempah sukan.

8.10.2. Sekiranya suatu acara berakhir sebelum masa tamat rasmi untuk sebarang sebab dan keputusan tidak disahkan oleh sumber rasmi sebagai muktamad, maka semua pertaruhan pada acara ini dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Ini tidak terpakai kepada acara yang terganggu dan dimulakan semula dalam masa 48 jam. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan yang ditentukan dan diselesaikan pada masa permainan dihentikan.

8.10.3. Jika acara tidak berlangsung dalam masa 48 jam selepas masa mula yang ditetapkan dan ditandakan sebagai ditangguhkan pada sumber yang ditentukan oleh penyedia pertaruhan, maka semua pertaruhan pada acara itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika masa mula dan/atau tarikh acara berubah sebelum masa mula yang dinyatakan pada sumber yang ditunjukkan oleh penyedia pertaruhan dan acara tidak ditunjukkan sebagai ditangguh, penyedia pertaruhan berhak untuk memindahkan tarikh akhir untuk meletakkan pertaruhan kepada masa/tarikh yang lebih lewat.

8.10.4. Jika pemain tidak mengambil bahagian dalam perlawanan, pertaruhan pada pemain itu dianggap tidak sah dan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.11. TENIS, BADMINTON, PING PONG, BOLA TAMPAR PANTAI

8.11.1. Handicap dan Jumlah untuk perlawanan diberikan dalam permainan.

8.11.2. Dalam pertandingan pasukan, jika satu atau lebih pemain daripada mana-mana pasukan digantikan untuk sebarang sebab, pertaruhan pada keputusan perlawanan akhir akan kekal sah. Dalam perlawanan beregu di mana pemain dalam setiap pasangan telah ditentukan dan satu atau lebih pemain digantikan, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika pemain dalam setiap pasangan tidak ditentukan, pertaruhan akan kekal sah.

8.11.3. Sekiranya format perlawanan (bilangan set) berubah daripada apa yang telah dijadualkan pada asalnya, semua pertaruhan pada perlawanan itu akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

8.11.4. Sebarang data tentang permukaan permainan adalah bagi tujuan maklumat sahaja: jika permukaan berubah, semua pertaruhan pada perlawanan akan kekal sah. Pertaruhan kekal sah dalam keadaan berikut:

- perubahan permukaan gelanggang

- perubahan lokasi

- beralih daripada gelanggan tertutup kepada gelanggang terbuka

melainkan dinyatakan sebaliknya pada slip pertaruhan dan/atau dalam penempah sukan.

8.11.5. Jika permulaan perlawanan ditunda atau perlawanan ditangguhkan untuk sebarang sebab, semua pertaruhan akan kekal sah sehingga akhir perlawanan atau akhir kejohanan.

8.11.6. Jika peserta dalam suatu perlawanan menarik diri untuk sebarang sebab (atau hilang kelayakan), semua permainan dan set yang selebihnya dikira sebagai kekalahan untuk peserta ini dan pertaruhan diselesaikan mengikut keputusan yang diperoleh. Ini tidak terpakai kepada pertaruhan secara langsung pada hasil keputusan yang telah ditentukan dan diselesaikan pada masa perlawanan dihentikan.

8.11.7. Jika penarikan diri (hilang kelayakan) di atas berlaku sebelum permulaan perlawanan, maka semua pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 kecuali pertaruhan pada pemenang perlawanan.

8.11.8. Jika perlawanan tenis terganggu, tidak dilengkapkan pada hari yang sama, atau ditangguhkan, pertaruhan pada perlawanan akan kekal sah sehingga akhir kejohanan, sehingga perlawanan selesai, atau sehingga salah seorang peserta menarik diri.

8.11.9. Pertaruhan statistik. Jika pemain menarik diri sebelum permulaan perlawanan, pertaruhan pada’statistik pemain ini diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Jika pemain menarik diri semasa perlawanan, pertaruhan diselesaikan mengikut data statistik yang tersedia pada masa penarikan diri.

9. Pertaruhan Esukan

9.1. DOTA 2

9.1.1. Pertaruhan diselesaikan mengikut data yang disahkan sejurus selepas pemusnahan bangunan utama (takhta/menara/nexus) pasukan’. Ini juga terpakai sekiranya sebuah pasukan menyerah kalah (takhta/menara/nexus dalam kes ini tidak dimusnahkan melalui tindakan musuh). Kemenangan diberikan kepada pesaing pasukan yang menyerah kalah.

9.1.2. Sekiranya kekalahan teknikal dalam satu pusingan (di atas peta) atau dalam perlawanan, mana-mana pertaruhan pada hasil keputusan yang tidak ditentukan semasa permainan sebelum kekalahan teknikal diumumkan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00. Kekalahan teknikal boleh terjadi sekiranya berlaku serangan DDoS, ketibaan lewat pasukan atau peserta, penggantian pemain semasa perlawanan, dan keadaan lain yang tertakluk kepada keputusan pengadil atau penganjur. Penyelesaian dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 boleh berlaku hanya sebelum permulaan permainan (iaitu sebelum creeps/minions meninggalkan berek). Jika tidak, sekiranya berlaku kekalahan teknikal atau keadaan yang tidak dijangka (pemain dalam mana-mana pasukan terputus sambungan atau meninggalkan permainan, dsb) pertaruhan akan diselesaikan mengikut hasil keputusan yang berkenaan.

9.1.3. Kekalahan teknikal di atas peta akan diambil kira semasa menyelesaikan pertaruhan kemenangan/handicap/jumlah pada perlawanan secara keseluruhan. Pasaran peta (bernombor) tertentu dalam penempah sukan juga akan diambil kira dalam pusingan (peta) yang dimenangi melalui kekalahan teknikal.

9.1.4. Kelebihan peta sebelum permulaan acara. Tertakluk pada peraturan atau keputusan oleh pengadil (tidak dikelirukan dengan kekalahan teknikal atau pertaruhan handicap), dalam kes tertentu, sebuah pasukan boleh diberikan kemenangan pada satu peta “secara lalai”. Kemenangan ini “secara lalai” tidak diambil kira dalam penempah sukan, dalam pasaran Jumlah Pusingan (Peta), atau dalam pertaruhan pada pasukan untuk memenangi peta (bernombor) tertentu. Iaitu, peta pertama dalam penempah sukan adalah peta pertama yang sebenarnya dimainkan oleh peserta.

9.1.5. Pemenang: pertaruhan pada siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.1.6. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk keputusan seri. Ditawarkan untuk perlawanan di mana keputusan seri adalah berkemungkinan (contohnya, dalam siri Bo2).

9.1.7. Handicap Sifar: pertaruhan pada salah satu pasukan untuk menang, tidak mengambil kira keputusan seri. Sekiranya berlaku keputusan seri, pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 (pegangan akan dipulangkan).

9.1.8. Pemenang Peta N: pertaruhan pada siapa yang akan memenangi peta yang dipilih.

9.1.9. Jumlah Pembunuhan Peta N: pertaruhan pada jumlah bilangan pembunuhan untuk diskor pada peta yang dipilih. Semua pembunuhan yang diskor sebelum tamat peta diambil kira, termasuk pembunuhan yang berlaku selepas “gg” muncul dalam sembang umum. Pertaruhan diselesaikan mengikut skor pasukan akhir dalam statistik selepas perlawanan –iaitu, kiraan tidak termasuk kematian yang tidak dikaitkan dengan pasukan (pembunuhan oleh unit bersekutu atau creep neutral, bunuh diri secara dengan kebolehan atau objek, dsb.). Sila ambil perhatian bahawa jumlah pengira pembunuhan pasukan’mungkin berbeza daripada jumlah bilangan pembunuhan atau kematian dalam pasukan. Apabila kematian seorang wira’disebabkan oleh creeps atau menara musuh, pembunuhan itu tidak dikaitkan dengan wira lawan tetapi diambil kira sebagai kematian dalam pasukan, dan diambil kira semasa menyelesaikan pertaruhan pada Pembunuhan Jumlah dan Ganjil/Genap pada satu peta.

9.1.10. Tempoh Peta N: pertaruhan untuk berapa minit peta yang tertentu akan bertahan. Pasaran ini dikira mengikut pemasa dalam permainan.

Contohnya, untuk pertaruhan “Lebih 36.5” untuk menang, peta mesti berlangsung selama sekurang-kurangnya 36 minit 01 saat. Apabila pemasa melepasi 36 minit, minit ke-37 bermula, dan 37 adalah lebih daripada 36.5. Jika peta berlangsung kurang daripada 36 minit (termasuk 36 minit 00 saat), pertaruhan diselesaikan sebagai kalah.

9.1.11. Jumlah Pembunuhan Ganjil/Genap Peta N: pertaruhan pada jumlah pembunuhan nombor ganjil atau genap untuk diskor oleh kedua-dua pasukan pada peta yang tertentu, tidak termasuk pembunuhan oleh neutral/sekutu, bunuh diri, dsb.

9.1.12. Peta Ganjil/Genap: pertaruhan pada bilangan peta ganjil atau genap dalam perlawanan.

9.1.13. Jumlah Peta: pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.1.14. Handicap Perlawanan: margin kemenangan yang memihak atau tidak memihak kepada salah sebuah pasukan, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Team Secret (-1.5)” untuk menang, pasukan yang ditentukan mestilah menang dengan margin dua atau lebih peta.

9.1.15. Skor Betul Mengikut Peta: pertaruhan yang meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan jumlah peta yang dimenangi. Contohnya, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, pasukan 2 mesti menang sebanyak dua peta kepada kosong. Apa-apa skor lain dan pertaruhan akan kalah.

9.1.16. Peta N Pasukan Yang Akan Pertama Membunuh: pertaruhan pada pasukan yang akan skor pembunuhan pertama pada peta yang tertentu, tidak termasuk pembunuhan oleh neutral/sekutu, bunuh diri, dsb.

9.1.17. Peta N Jumlah Pembunuhan Peta N: pertaruhan pada jumlah bilangan pembunuhan untuk diskor oleh pasukan yang dipilih pada peta yang dipilih. Jumlah akhir adalah nombor yang ditunjukkan oleh pengira pembunuhan pasukan (pengira berhampiran pemasa), dan bukan bilangan pembunuhan atau kematian wira dalam setiap pasukan.

9.1.18. Peta N Perlumbaan Ke X Pembunuhan: pertaruhan pada pasukan mana yang pertama untuk skor jumlah pembunuhan yang dipilih. Jika tiada pasukan yang skor jumlah pembunuhan yang diperlukan, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.1.19. Peta N Pembunuhan Ke-N: pertaruhan pada pasukan mana untuk skor pembunuhan yang tertentu dalam kiraan jumlah pembunuhan. Kiraan jumlah pembunuhan digabungkan dengan jumlah bilangan pembunuhan yang diskor oleh setiap pasukan. Jika kiraan jumlah pembunuhan tidak mencapai nilai yang diperlukan, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.1.20. Peta N Pasukan Untuk Membunuh Roshan Pertama: pertaruhan pada pasukan mana yang pertama akan membunuh Roshan peta yang tertentu.

9.1.21. Peta N Jumlah Pembunuhan Roshan (Lebih/Kurang): pertaruhan pada bilangan Roshan yang akan dibunuh pada peta yang dipilih (lebih atau kurang daripada nilai yang dipilih).

9.1.22. Pasukan Untuk Memusnahkan Menara Pertama: pertaruhan pada pasukan yang pertama akan memusnahkan salah satu daripada menara pasukan lawan.’ Pasukan yang menaranya dimusnahkan sebelum lawan mereka adalah pasukan’ kalah dalam pertaruhan, walaupun menara dimusnahkan oleh pasukan sendiri.

9.2. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO)

9.2.1. Pemenang: pertaruhan pada siapa yang akan memenangi perlawanan. Perlawanan dianggap telah bermula berikutan pembunuhan pertama dalam pusingan pistol.

9.2.2. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk keputusan seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana seri adalah berkemungkinan (contohnya, perlawanan Bo2 atau Bo1 tanpa lebih masa).

9.2.3. Handicap Sifar: pertaruhan pada salah satu pasukan untuk menang, tidak mengambil kira keputusan seri. Sekiranya berlaku keputusan seri, pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 (pegangan akan dipulangkan).

9.2.4. Pemenang Peta N (termasuk lebih masa): pertaruhan pada siapa yang akan memenangi peta yang dipilih semasa perlawanan, termasuk sebarang pusingan tambahan. Peta N Pemenang Dalam Separuh Pertama: pertaruhan pada pasukan pertama yang mana akan memenangi lapan pusingan pada peta yang dipilih.

9.2.5. Peta N Pusingan Ganjil/Genap: pertaruhan pada sama ada nombor ganjil atau genap peta akan dimainkan pada peta yang dipilih, tidak termasuk lebih masa.

9.2.6. Peta N Lebih Masa Ya/Tidak: pertaruhan pada sama ada akan ada lebih masa pada peta yang dipilih.

9.2.7. Peta N Pembunuhan Pasukan Ya/Tidak: pertaruhan pada sama ada akan berlaku pembunuhan pasukan dalam pasukan tertentu pada peta yang tertentu. “Pembunuhan pasukan” adalah apabila pemain membunuh salah seorang ahli pasukan mereka.

9.2.8. Peta N Pembunuhan Pisau Ya/Tidak: pertaruhan pada sama ada pemain daripada pasukan tertentu akan membunuh lawan dengan pisau pada peta tertentu.

9.2.9. Peta N Pemenang Dalam Pusingan Pistol: pertaruhan pada pasukan yang akan menang pusingan pistol yang dipilih pada peta tertentu.

9.2.10. Peta N Pemenang Dalam Dua Pusingan Pistol: pertaruhan pada pasukan yang akan menang kedua-dua pusingan pistol pada peta tertentu.

9.2.11. Peta N Bom Ditanam dalam Pusingan Pistol N: pertaruhan pada sama ada bom akan ditanam dalam pusingan pistol tertentu pada peta tertentu. Pusingan pistol adalah pusingan pertama dan keenam belas pada peta.

9.2.12. Jumlah Pusingan: pertaruhan pada jumlah bilangan pusingan untuk dimainkan oleh kedua-dua pasukan semasa perlawanan, tidak termasuk lebih masa.

9.2.13. Jumlah Pusingan Pasukan N: pertaruhan pada jumlah bilangan pusingan untuk dimenangi oleh pasukan tertentu semasa perlawanan, tidak termasuk lebih masa.

Contohnya, pemain bertaruh pada Pasukan 2 untuk menang lebih daripada 24.5 pusingan, dan perlawanan Bo3 tamat dalam kekalahan untuk pasukan tertentu dengan skor 11-16; 13-16. Jumlah bilangan pusingan yang dimenangi oleh Pasukan 2 = 24 (11 + 13). Pertaruhan kalah, kerana bilangan pusingan yang dimenangi adalah kurang daripada nilai yang tertera dalam slip pertaruhan. Pertaruhan yang diletakkan pada pasukan yang sama untuk menang kurang daripada 24.5 pusingan akan menang.

9.2.14. Jumlah Pusingan Pistol Dimenangi Pasukan N: pertaruhan pada pasukan tertentu untuk memenangi bilangan pusingan pistol yang dinyatakan dalam perlawanan.

 

9.2.15. Peta N Jumlah Pusingan: pertaruhan pada jumlah bilangan pusingan untuk dimainkan oleh kedua-dua pasukan pada peta tertentu, tidak termasuk lebih masa. Sebagai contoh, seorang pelanggan bertaruh pada jumlah bilangan pusingan melebihi 26.5, dan jumlah bilangan pusingan yang dimainkan pada peta ialah 26. Pertaruhan kalah, kerana bilangan pusingan yang dimainkan adalah kurang daripada nilai yang tertera pada slip pertaruhan. Pertaruhan yang diletakkan pada perlawanan yang sama yang meramalkan jumlah pusingan kurang daripada 26.5 akan menang. Bilangan maksimum pusingan yang boleh dimainkan ialah 30.

9.2.16. Peta N Jumlah Pusingan Pasukan N: pertaruhan pada pasukan tertentu untuk memenangi bilangan pusingan yang tertentu pada peta tertentu, tidak termasuk lebih masa.

9.2.17. Peta N Jumlah Pusingan Pasukan N Untuk Pengganas/Anti-Pengganas: pertaruhan pada pasukan tertentu untuk memenangi bilangan pusingan yang tertentu pada peta tertentu, tidak termasuk lebih masa, bermain untuk sama ada pihak menyerang (Pengganas) atau pihak pertahanan (Anti-Pengganas).

9.2.18. Peta N Jumlah Pusingan Ditamatkan Dengan Bom: pertaruhan pada jumlah bilangan pusingan pada peta tertentu (tidak termasuk lebih masa) yang akan ditamatkan dengan letupan bom.

9.2.19. Peta N Jumlah Pembunuhan Dalam Pusingan Pistol: pertaruhan pada jumlah bilangan pembunuhan oleh kedua-dua pasukan semasa pusingan pistol tertentu pada peta tertentu.

9.2.20. Handicap Pusingan: margin kemenangan yang memihak atau tidak memihak kepada salah sebuah pasukan, dinyatakan dalam bilangan pusingan kemenangan atau kekalahan semasa perlawanan, tidak termasuk lebih masa.

9.2.21. Peta N Handicap Pusingan: margin kemenangan yang memihak atau tidak memihak kepada salah sebuah pasukan, dinyatakan dalam bilangan pusingan kemenangan atau kekalahan pada peta tertentu, tidak termasuk lebih masa.

9.2.22. Peta N Pemenang Dalam Pusingan X: pertaruhan pada pasukan yang akan memenangi pusingan tertentu pada peta tertentu. Pusingan sama ada dimenangi dengan membunuh semua pihak lawan pada peta atau meletupkan/mematikan bom, atau pemenang ditentukan apabila pusingan dilengkapkan (bermain sehingga masa penuh).

9.2.23. Peta N Perlumbaan Ke X Pusingan: pertaruhan pada pasukan yang pertama untuk memenangi bilangan pusingan tertentu pada peta tertentu.

9.2.24. Peta N Skor Betul: pertaruhan pada peta tertentu untuk berakhir dengan skor tertentu. Jika skor pada peta mencapai 15-15, semua pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.2.25. Peta Ganjil/Genap: pertaruhan pada nombor ganjil atau genap peta untuk dimainkan semasa perlawanan.

9.2.26. Jumlah Peta: pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam perlawanan, termasuk lebih masa.

9.2.27. Handicap Peta: margin kemenangan yang memihak atau tidak memihak kepada salah sebuah pasukan, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan, termasuk lebih masa.

9.2.28. Skor Betul Mengikut Peta: pertaruhan yang meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan bilangan peta yang dimenangi.

9.2.29. Peta N Pemenang Dalam Pusingan X: pertaruhan pada pasukan yang akan memenangi pusingan tertentu pada peta tertentu. Pusingan sama ada dimenangi dengan membunuh semua pihak lawan pada peta atau meletupkan/mematikan bom, atau pemenang ditentukan apabila pusingan dilengkapkan (bermain sehingga masa penuh).

9.2.30. Peta N Kaedah Kemenangan Dalam Pusingan X: pertaruhan pada apa kaedah kemenangan yang akan ada dalam pusingan tertentu pada peta tertentu. Pusingan dimenangi dengan satu daripada beberapa cara: dengan membunuh semua pihak lawan di atas peta, dengan meletupkan bom, dengan mematikan bom – atau pemenang ditentukan apabila pusingan ditamatkan (dimainkan sehingga masa penuh).

9.2.31. Lebih masa. Peta dimenangi oleh sebuah pasukan yang memenangi sekurang-kurangnya 16 pusingan. Sekiranya peta itu berakhir dengan seri (jika jumlah pusingan yang dimenangi mencapai 15:15), peraturan kejohanan biasanya membenarkan pusingan tambahan, atau lebih masa, untuk dimainkan. Untuk menang dalam lebih masa, pasukan mesti yang pertama untuk memenangi empat daripada enam pusingan tambahan. Sekiranya lebih masa berakhir dengan seri (dengan setiap pasukan memenangi tiga pusingan), lebih masa yang seterusnya akan bermula (enam pusingan tambahan lagi).

9.2.32. Peta N 1x2 Dalam Lebih Masa N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang akan memenangi lebih masa yang tertentu pada peta yang tertentu, termasuk kemungkinan untuk satu seri.

9.2.33. Peta N Skor Betul Dalam Lebih Masa N: satu pertaruhan pada lebih masa yang tertentu pada peta yang tertentu untuk berakhir dengan skor yang diberi.

9.2.34. Peta N Pusingan Ganjil/Genap Dalam Lebih Masa N: satu pertaruhan pada bilangan pusingan ganjil atau genap pusingan untuk dimainkan dalam lebih masa yang tertentu.

9.2.35. Peta N Jumlah Pusingan Dalam Lebih Masa N: satu pertaruhan pada jumlah bilangan pusingan untuk dimainkan dalam lebih masa yang tertentu.

9.2.36. Peta N Pemenang Dalam Separuh Masa Pertama Untuk Lebih Masa N: satu pertaruhan pada pasukan pertama yang akan memenangi tiga pusingan pada lebih masa yang tertentu pada peta yang tertentu.

Sebagai contoh, seorang pelanggan bertaruh pada satu jumlah nombor pusingan melebihi 5.5, dan jumlah nombor pusingan yang dimainkan dalam lebih masa ialah 6, pertaruhan tersebut menang, kerana jumlah nombor pusingan yang dimainkan adalah lebih besar daripada nilai yang ditunjukkan pada slip pertaruhan. Satu pertaruhan yang diletakkan pada lebih masa yang sama meramalkan satu jumlah pusingan kurang daripada 5.5 akan kalah.

9.3. OVERWATCH

9.3.1. Pemenang: satu pertaruhan pada hasil keputusan untuk satu perlawanan atau pusingan tertentu.

9.3.2. Pemenang Peta N: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi peta yang tertentu.

9.3.3. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan.

9.3.4. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.3.5. Handicap Perlawanan: satu margin kemenangan memihak atau tidak memihak kepada salah satu daripada pasukan, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan.

9.3.6. Peta Ganjil/Genap: satu pertaruhan pada sama ada nombor ganjil atau genap peta akan dimainkan dalam satu perlawanan.

9.4. LEAGUE OF LEGENDS

9.4.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.4.2. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan (sebagai contoh, dalam siri Bo2).

9.4.3. Handicap dari 0: satu pertaruhan pada salah satu daripada pasukan untuk menang, tidak termasuk seri. Sekiranya berlaku satu seri, pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00 (pegangan akan dikembalikan).

9.4.4. Pemenang Peta N: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi peta yang dipilih.

9.4.5. Jumlah Pembunuhan Peta N: satu pertaruhan pada jumlah bilangan pembunuhan untuk diskor pada peta yang dipilih.

9.4.6. Semua pembunuhan yang diskor sebelum tamat perlawanan diambil kira, termasuk pembunuhan yang berlaku selepas “gg” muncul dalam sembang umum. Pertaruhan diselesaikan mengikut skor pasukan akhir dalam statistik selepas perlawanan – iaitu, kiraan tidak termasuk kematian yang tidak dikaitkan dengan pasukan (pembunuhan oleh unit bersekutu atau creep neutral, bunuh diri dengan kebolehan atau objek, dsb.). Sila ambil perhatian bahawa jumlah pengira pembunuhan pasukan mungkin berbeza daripada jumlah bilangan pembunuhan atau kematian dalam pasukan. Apabila kematian seorang wira’disebabkan oleh creeps atau menara musuh, pembunuhan itu tidak dikaitkan dengan wira lawan tetapi diambil kira sebagai kematian seorang pemain, dan tidak diambil kira semasa menyelesaikan pertaruhan pada Pembunuhan Jumlah dan Ganjil/Genap pada satu peta.

9.4.7. Tempoh Peta N: satu pertaruhan untuk berapa minit peta yang tertentu akan bertahan (lebih atau kurang daripada nilai yang ditunjukkan). Pasaran ini dikira mengikut pemasa dalam permainan. Contohnya, untuk pertaruhan “Lebih 36.5” untuk menang, peta mesti berlangsung selama sekurang-kurangnya 36 minit 01 saat. Apabila pemasa melepasi 36 minit, minit ke-37 bermula, dan 37 adalah lebih daripada 36.5. Jika peta berlangsung kurang daripada 36 minit (termasuk 36 minit 00 saat), pertaruhan diselesaikan sebagai kalah.

9.4.8. Jumlah Pembunuhan Ganjil/Genap Peta N: satu pertaruhan pada satu nombor ganjil atau genap untuk pembunuhan untuk diskor oleh kedua-dua pasukan pada peta yang tertentu, tidak termasuk pembunuhan oleh neutral, bunuh diri, dsb.

9.4.9. Peta Ganjil/Genap: satu pertaruhan jika ada jumlah ganjil atau genap peta dimainkan dalam satu perlawanan.

9.4.10. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.4.11. Handicap Pusingan Peta N: satu margin kemenangan memihak atau tidak memihak kepada salah satu daripada pasukan, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Cloud9 (-1.5)” pada perlawanan Bo5 untuk menang, pasukan yang tertentu mesti menang dengan skor sama ada 3: 0 atau 3: 1. Untuk pertaruhan “Cloud9 (-1.5)” pada perlawanan Bo3 untuk menang, pasukan yang tertentu mesti menang dengan skor sebanyak 2: 0.

9.4.12. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan jumlah peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, skor akhir mestilah 0:2. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.4.13. Perlumbaan Ke X Pembunuhan Peta N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang pertama untuk skor jumlah pembunuhan yang dipilih. Jika tiada pasukan yang skor jumlah pembunuhan yang diperlukan, pertaruhan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.4.14. Pasukan Yang Akan Pertama Membunuh Peta N: satu pertaruhan pada pasukan yang akan skor pembunuhan pertama pada peta yang tertentu, tidak termasuk pembunuhan oleh neutral, bunuh diri, dll.

9.4.15. Naga Pertama Peta N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang pertama akan membunuh seekor naga pada peta yang tertentu.

9.4.16. Menara Pertama Peta N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang pertama untuk memusnahkan salah satu daripada menara musuh’ pada peta yang tertentu.

9.4.17. Baron Pertama Peta N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang pertama akan membunuh seorang baron pada peta yang tertentu.

9.4.18. Inhibitor Pertama Peta N: satu pertaruhan pada pasukan mana yang pertama akan memusnahkan satu inhibitor pada peta yang tertentu.

9.5. PUBG, FORTNITE, APEX LEGENDS

9.5.1. Satu klip video pada penghujung permainan tersedia pada Twitch atas permintaan.

9.5.2. Untuk pasaran Jumlah Pembunuhan Headshot, hanya frag (pembunuhan musuh) yang diskor dengan menembak kepala lawan diambil kira.

9.5.3. Jika satu permainan berlaku dalam format pasukan (duo atau skuad), Jumlah Pembunuhan dan Jumlah Pembunuhan Headshot hanya dikenakan kepada pemain individu yang dinamakan dalam pasaran, manakala kedudukan akhir (Teratas 5/10/20 dsb.) dikenakan kepada keseluruhan pasukan.

9.5.4. Sekiranya penstrim meninggalkan permainan melalui menu permainan sebelum mendarat di permukaan, pertaruhan kekal sah untuk permainan seterusnya.

9.5.5. Sekiranya terjadi keadaan di mana hasil keputusan untuk perlawanan tidak diketahui, pertaruhan pada semua pasaran yang hasil keputusannya ditentukan sebelum perlawanan berakhir akan diselesaikan berdasarkan hasil keputusan tersebut, dan semua pertaruhan lain akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.5.6. Jika penstrim menukar mod permainan, semua pertaruhan yang diletakkan sebelum mendarat di permukaan akan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.

9.5.7. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan oleh ralat penstrim, pepijat atau perisian dalam permainan yang menjejaskan hasil keputusan.

9.5.8. Sekiranya berlaku sniping oleh seorang penstrim, syarikat berhak untuk menyelesaikan pertaruhan pada permainan tersebut dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.6. STARCRAFT II

9.6.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.6.2. Pemenang Peta N: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi peta yang dipilih.

9.6.3. Tempoh Permainan Lebih/Kurang Peta N: satu pertaruhan pada tempoh untuk peta yang tertentu. Contohnya, untuk pertaruhan “Lebih 20.5” untuk menang, peta mesti berlangsung selama sekurang-kurangnya 20 minit 01 saat. Jika peta berlangsung kurang daripada 20 minit (termasuk 20 minit 00 saat), pertaruhan diselesaikan sebagai kalah.

9.6.4. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan.

9.6.5. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.6.6. Handicap Perlawanan: satu margin kemenangan memihak atau tidak memihak kepada salah satu daripada pemain, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan.

9.6.7. Peta Ganjil/Genap: satu pertaruhan pada nombor ganjil atau genap peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.6.8. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan jumlah peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 3: 1” untuk menang, pemain 1 mestilah menang sebanyak tiga peta kepada satu. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.7. HEARTHSTONE, ARTIFACT

9.7.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.7.2. Pemenang Permainan N: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi permainan yang tertentu.

9.7.3. Pemain Untuk Mendapat Syiling Dalam Permainan N: satu pertaruhan pada pemain kedua yang akan dipilih untuk permainan ke-N. Diputuskan mengikut pemain mana yang mempunyai Syiling di tangan permulaan mereka.

9.7.4. Jumlah Permainan: satu pertaruhan pada jumlah permainan yang dimainkan antara pemain.

9.7.5. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat untuk perlawanan berdasarkan peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, pemain yang menang mestilah menang dengan satu skor sebanyak dua peta kepada kosong. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.8. WORLD OF TANKS

9.8.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.8.2. Pemenang Peta N: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi peta yang dipilih.

9.8.3. Tempoh Permainan Lebih / Kurang Peta N: satu pertaruhan pada masa yang diperlukan untuk satu pasukan memusnahkan pasukan yang lain sepenuhnya. Dalam kata lain, satu pertaruhan pada tempoh untuk satu pusingan. Contohnya, untuk pertaruhan “Lebih 20.5” untuk menang, peta mesti berlangsung selama sekurang-kurangnya 20 minit 01 saat. Jika peta berlangsung kurang daripada 20 minit (termasuk 20 minit 00 saat), pertaruhan diselesaikan sebagai kalah.

9.8.4. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan.

9.8.5. Jumlah Pembunuhan Pasukan/Pemain: satu pertaruhan pada jumlah frag yang diskor. Satu frag adalah musuh yang dibunuh. Setiap pasukan mendapat sejumlah mata tertentu. Pertaruhan boleh diletakkan pada pasukan atau pemain individu. Jumlah frag boleh dikira untuk satu pusingan tunggal, satu perlawanan yang terdiri daripada beberapa pusingan, atau keseluruhan kejohanan – jika pasukan mara melepasi perlawanan pertama mereka.

9.8.6. MVP (Pemain): satu pertaruhan pada siapa yang akan menjadi pemain yang paling bernilai dan mendapat skor tertinggi. Satu penunjuk keberkesanan ialah kiraan pembunuhan musuh.

9.8.7. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.8.8. Handicap Perlawanan: satu margin kemenangan memihak atau tidak memihak kepada salah satu daripada pasukan, dinyatakan dalam jumlah peta kemenangan atau kekalahan.

9.8.9. Peta Ganjil/Genap: satu pertaruhan jika ada jumlah ganjil atau genap peta dimainkan dalam satu perlawanan.

9.9. HALO, STARCRAFT I, SMITE, VAINGLORY, CROSSFIRE, WARCRAFT III

9.9.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan, berdasarkan pada siapa yang mempunyai skor tertinggi dari segi peta yang dimenangi semasa berlangsungnya perlawanan.

9.10. STREET FIGHTER

9.10.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan, berdasarkan pada siapa yang mempunyai skor tertinggi dari segi pusingan yang dimenangi semasa berlangsungnya perlawanan.

9.11. KING OF GLORY

9.11.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.11.2. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan jumlah peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, skor akhir mestilah 0:2. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.11.3. Handicap Perlawanan: satu pertaruhan pada satu pasukan untuk menewaskan pasukan yang lain dengan margin kemenangan yang dinyatakan dari segi peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Permainan Vici (-1.5)” untuk menang, pasukan yang tertentu mestilah menang sebanyak dua peta kepada kosong, yang memberikan satu skor handicap sebanyak 0.5:0.

9.12. HEROES OF THE STORM

9.12.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan.

9.12.2. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, skor akhir mestilah 0:2. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.12.3. Handicap Perlawanan: satu pertaruhan pada satu pasukan untuk menewaskan pasukan yang lain dengan margin kemenangan yang dinyatakan dari segi peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Tempo Storm (-1.5)” untuk menang, pasukan yang tertentu mestilah menang sebanyak dua peta kepada kosong, yang memberikan satu skor handicap sebanyak 0.5:0.

9.13. RAINBOW SIX, CALL OF DUTY

9.13.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan, berdasarkan pada siapa yang mempunyai skor tertinggi dari segi peta – atau pusingan yang dimenangi, jika perlawanan mengambil tempat pada satu peta – dengan mengambil kira mana-mana pusingan tambahan.

9.13.2. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan (sebagai contoh, dalam format Bo2).

9.13.3. Pemenang Peta N (termasuk lebih masa): satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi peta yang dipilih semasa berlangsungnya perlawanan.

9.13.4. Handicap Perlawanan: satu pertaruhan pada satu pasukan untuk menewaskan pasukan yang lain dengan margin kemenangan yang dinyatakan dari segi peta yang dimenangi.

9.13.5. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah bilangan peta untuk dimainkan dalam satu perlawanan.

9.13.6. Skor Betul Mengikut Peta: satu pertaruhan meramalkan skor akhir yang tepat dalam perlawanan berdasarkan jumlah peta yang dimenangi. Sebagai contoh, untuk pertaruhan “Skor Betul Mengikut Peta 0:2” untuk menang, skor akhir mestilah 0:2. Apa-apa skor lain dan pertaruhan kalah.

9.14. FIFA

9.14.1. Pemenang: satu pertaruhan untuk siapa yang akan memenangi perlawanan, berdasarkan siapa yang mendapat skor tertinggi dalam perlawanan.

9.14.2. 1x2: serupa dengan Pemenang, tetapi termasuk kemungkinan untuk satu seri. Ditawarkan pada perlawanan di mana satu seri adalah berkemungkinan.

9.14.3. Peta Ganjil/Genap: satu pertaruhan pada jumlah bilangan perlawanan yang dimainkan semasa satu pertemuan adalah ganjil atau genap.

9.14.4. Jumlah Peta: satu pertaruhan pada jumlah nombor perlawanan untuk dimainkan semasa satu pertemuan.

9.14.5. Gol Ganjil/Genap: satu pertaruhan pada jumlah gol ganjil atau genap untuk diskor semasa berlangsungnya satu perlawanan.

9.14.6. Jumlah: jumlah bilangan gol yang diskor dalam satu perlawanan. Sebagai contoh, seorang pelanggan meletakkan pertaruhan “Jumlah Lebih 3” pada satu perlawanan antara Pemain 1 dan Pemain 2. Skor perlawanan akhir ialah 2:1. Oleh itu, jumlah skor ialah 3. Atas dasar ini, pertaruhan diselesaikan dengan kebarangkalian sebanyak 1.00.

9.14.7. Peluang Berganda: satu pertaruhan di mana petaruh mempunyai peluang berganda untuk menang. Sebagai contoh, pada satu perlawanan antara Pemain 1 dan Pemain 2: Pemain 1 Untuk Menang Atau Seri: satu pertaruhan pada Pemain 1 untuk menang atau perlawanan berakhir dengan satu seri. Jika Pemain 2 menang, pertaruhan kalah. Pemain 2 Untuk Menang Atau Seri: satu pertaruhan pada Pemain 2 untuk menang atau perlawanan berakhir dengan satu seri. Jika Pemain 1 menang, pertaruhan kalah. Pemain 1 Atau Pemain 2 untuk Menang: satu pertaruhan pada mana-mana pemain untuk menang. Jika perlawanan berakhir dengan satu seri, pertaruhan kalah.

9.14.8. Skor Betul: satu pertaruhan pada jumlah akhir untuk semua perlawanan yang dimainkan. Turut ditawarkan dalam penempah sukan ialah pasaran “Menang Home Lain” dan “Menang Away Lain”. Dengan bertaruh pada hasil keputusan ini, pelanggan meramalkan acara tersebut akan berakhir dengan satu skor akhir selain daripada yang ditawarkan dalam penempah sukan.

10. PINDAAN PERATURAN

10.1. Peraturan ini dan lampirannya boleh dipinda oleh penyedia perkhidmatan pertaruhan secara satu pihak. Penyedia pertaruhan hendaklah memaklumkan kepada pelanggannya tentang sebarang pindaan sedemikian dengan menyiarkan maklumat yang relevan di laman webnya.

10.2. Sebarang pertaruhan yang diletakkan sebelum Peraturan diubah akan terikat dengan terma-terma di bawah terma-terma asalnya.

10.3. Apabila pindaan kepada Peraturan mula berkuat kuasa (versi baharu Peraturan mula berkuat kuasa), pertaruhan akan terikat dengan Peraturan yang dipinda (versi baharu Peraturan).

LAMPIRAN No. 1

kepada Peraturan Pertaruhan yang berkaitan dengan 7Slots

Maklumat yang digunakan untuk mengesahkan data statistik diperoleh daripada laman web berikut:

1. BOLA SEPAK

Bola sepak. Perlawanan antarabangsa http://www.fifa.com
Bola sepak. Liga Juara-Juara UEFA, Liga Eropah http://www.uefa.com.
Jika tidak tersedia, laman web berikut akan digunakan http://soccernet.espn.go.com
Bola sepak. Liga Juara-Juara CONCACAF http://www.concacaf.com.
Bola sepak. Liga Juara-Juara CAF http://www.cafonpne.com.
Bola sepak. Liga Juara-Juara AFC http://www.the-afc.com.
Bola sepak. Liga Perdana Inggeris http://www.sportingpfe.com
Bola sepak. Liga Bola Sepak Australia http://www.a-league.com.au 
Bola sepak. Liga Bola Sepak Australia. Bola Sepak Liga Perdana Victoria http://www.footballfedvic.com.au.
. Bola Sepak Bundesliga Austria http://www.bundespga.at
. Bola Sepak Liga Profesional Algeria http://www.lnf.dz
. Bola Sepak Divisyen Pertama Argentinaó http://www.afa.org.ar
. Bola Sepak Liga Perdana Belarus http://football.by.
. Bola Sepak Liga Pro Belgium http://www.sport.be.
. Bola Sepak Divisyen Kedua Belgium http://www.exqileague.be
. Bola Sepak Liga Pertama Bulgaria http://www.pfl.bg.
. Bola Sepak Divisyen Pertama Boliviaó http://www.lfpb.com.bo
. Bola Sepak Liga Perdana Bosnia Herzegovina http://www.nfsbih.net
. Bola Sepak Kejuaraan Brazil http://esporte.uol.com.br
. Bola Sepak NB I (Kejohanan Kebangsaan Hungary) http://www.mlsz.hu
. Bola Sepak Divisyen Pertama Venezuelaó http://www.federacionvenezolanadefutbol.org
. Bola Sepak Bundesliga Jerman http://www.kicker.de
. Bola Sepak Eredivisie (Liga Belanda) http://www.knvb.nl.
. Bola Sepak Liga Super Greece http://www.sportnet.gr
. Bola Sepak Liga Super Denmark http://www.dbu.dk
. Bola Sepak Liga Perdana Mesir http://www.efa.com.eg.
. Bola Sepak Liga Perdana Israel http://www.one.co.il.
. Bola Sepak Divisyen Kedua Israel http://eng.football.org.il
. Bola Sepak Liga Perdana India http://www.the-aiff.com.
. Bola Sepak Liga 1 Indonesia http://www.pgaindonesia.co.id
. Bola Sepak Liga Pro Teluk Parsi http://www.persianleague.com
.  Bola Sepak Liga Divisyen Perdana Ireland http://www. airtricityleague.com
. Bola Sepak Liga Perdana Iceland http://www.ksi.is.
. Bola Sepak La Liga (Sepanyol) http://rfef.es
. Bola Sepak Siri A (Itali) http://www.gazzetta.it
. Bola Sepak Siri C1 A/B (Itali) http://www.raisport.rai.it
. Bola Sepak Liga Perdana Kazakhstan http://www.kff.kz.
. Bola Sepak Liga Perdana Kanada http://www.canadiansoccerleague.ca.
. Bola Sepak Liga Super Cina http://sports.sina.com.cn/csl.
. Bola Sepak Divisyen Pertama Cyprus http://www.cfa.com.cy
. Bola Sepak Divisyen Pertamaó Costa Ricahttp://www.unafut.com
.  Bola Sepak KategoriíPertama A (Colombia) http://www.dimayor.com
. Bola Sepak Liga Perdana Kuwait http://www.kfa.org.kw.
. Bola Sepak Virsliga (Latvia) http://www.lff.lv
. Bola Sepak A Lyga (Lithuania) http://www.futbolas.lt
. Bola Sepak Liga Pertama Macedonia http://www.ffm.com.mk.
. Bola Sepak Liga Perdana Malta http://www.mfa.com.mt.
. Bola Sepak Botola Pro (Maghribi) http://www.frmf.ma
. Bola Sepak Liga MX (Mexico) http://www.femexfut.org.mx
. Bola Sepak Liga Kebangsaan New Zealand http://www.nzfc.co.nz.
. Bola Sepak Eliteserien (Norway) http://www.fotball.no
. Bola Sepak Liga Pro UAE http://uaefootballleague.com.
. Bola Sepak Divisyen Pertama Paraguayó http://www.apf.org.py
. Bola Sepak Liga 1 Peru http://www.peru.com/futbol
. Bola Sepak Ekstraklasa (Poland) http://www.ekstraklasa.org
. Bola Sepak Divisyen 2 Poland http://www.pzpn.pl
. Bola Sepak Liga Portugal http://www.maisfutebol.iol.pt
. Bola Sepak Liga Portugal 2 http://www.lpfp.pt
. Bola Sepak Liga Perdana Rusia http://www.rfpl.org.
. Bola Sepak Liga Pertama Rusia http://www.onedivision.ru.
. Bola Sepak Liga Kedua Rusia http://www.rfspro.ru.
. Bola Sepak Liga I Romania http://www.prosport.ro
. Bola Sepak Liga II Romania http://www.pga2.ro
. Bola Sepak Liga Pro Saudi http://www.spl.com.sa.
. Bola Sepak Liga Perdana NIFL (Ireland Utara) http://www.bbc.co.uksport/
. Bola Sepak Liga Super Serbia http://www.superpga.rs
. Bola Sepak Liga Perdana Singapura http://www.sleague.com.
. Bola Sepak Super Liga Slovakia http://www.futbalsfz.sk
. Bola Sepak PrvaLiga Slovenia http://www.nzs.si
. Bola Sepak Liga Utama http://web.mlsnet.com
. Bola Sepak Liga Amerika Utara http://www.nasl.com.
. Bola Sepak Ligaü Super Turki http://www.angelfire.com/nj/sivritepe
. TFF 1. Bola Sepak Liga (Divisyen Pertama Turki) http://www.tff.org.tr
. Bola Sepak Liga Perdana Ukrania http://www.fpl.ua.
. Bola Sepak Perdana Cymru (Wales) http://www.welshpremier.com
.  Bola Sepak Divisyen Pertama Uruguayó http: / /www.auf.org.uy
. Bola Sepak Veikkausliiga (Finland) http://www.veikkauspiga.com
. Bola Sepak Liga Perancis 1 http://www.lequipe.fr
. Bola Sepak Liga Croatia http://www.prva-hnl.hr
. Bola Sepak Liga Pertama Republik Czech http://fotbal.idnes.cz.
. Bola Sepak Kejuaraan Chile http://www.anfp.cl
Bola Sepak Liga Super Switzerland http://www.football.ch.
. Bola Sepak Allsvenskan (Sweden) http://www.svenskfotboll.se
. Bola Sepak Liga Scotland http://www.sportingpfe.com
. Bola Sepak Siri A Ecuador http://www.ecuafutbol.org
. Bola Sepak Meistriliiga (Estonia) http://www.jalgpall.ee
. Bola Sepak Liga K 1 (Korea Selatan) http://www.kleague.com
. Bola Sepak Liga Kebangsaan Korea (Korea Selatan)http://www.n-league.net
. Liga J1 (Jepun) http://www.j-league.or.jp

2. BOLA KERANJANG

Bola Keranjang. Bola Keranjang FIBA http://www.fiba.com
. Bola Keranjang FIBA EuroBasket ttp: //www.fibaeurope.com
. Bola Keranjang ULEB http://www.euroleague.net
. Bola Keranjang EuroCup http://eurocupbasketball.com
. Bola Keranjang Liga ABA http://www.adriaticbasket.com
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Antarabangsa Balkan http://www.balkanleague.net
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Antarabangsa Baltik http://www.bbl.net
. Bola Keranjang Liga Bersatu VTB http://www.vtb-league.com
. Bola Keranjang NBA http://www.nba.com
. Bola Keranjang WNBA http://www.wnba.com
. Bola Keranjang NCAA http://www.ncaasports.com
. Liga Bola Keranjang Kebangsaan Australia. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Australia Tenggara http://www.seabl.com.au
. Liga Bola Keranjang Kebangsaan Australia. Bola Keranjang’ Lelaki http://www.nbl.com.au
. Liga Bola Keranjang Kebangsaan Australia. Bola Keranjang’ Wanita http://www.wnbl.com.au
. Bola Keranjang Bundesliga Bola Keranjang Austria http://www.oebl.at
. Bola Keranjang Liga Kebangsaan Bola Keranjangá (Argentina) http://www.a-d-c.com.ar/pga/
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Belgium http://ethiasleague.com
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Kebangsaan Bulgaria http://bgbasket.com
. Bola Keranjang Kejuaraan Bola Keranjang Brazil http://www.pganacionaldebasquete.com.br
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Britain http://www.bbl.org.uk
. Bola Keranjang Nemzeti Bajnokság I/A (Kejuaraan Kebangsaan Hungary) http://www.kosarsport.hu
. Bola Keranjang Bundesliga Bola Keranjang Jerman http://www.beko-bbl.de
. Bola Keranjang Liga BNXT Belgium-Belanda http://www.basketballleague.nl
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Greece http://www.esake.gr
. Bola Keranjang Basketligaen Denmark http://www.basketpgaen.dk
. Bola Keranjang Liga Super Bola Keranjang Israel http://www.bsl.org.il
. Bola Keranjang Lelaki Liga ACB’ Sepanyol http://www.acb.com
. Bola Keranjang Lelaki LEB Oro (Divisyen Kedua Sepanyol)’ http://www.feb.es
. Bola Keranjang Wanita Liga ACB (Sepanyol)’ http://www.feb.es
.  Liga Bola Keranjang Siri A (Itali). Bola Keranjang’ Lelaki http://www.legabasket.it
. Siri A2 (Itali). Bola Keranjang Lelaki’ http://www.legaduebasket.it
.  Liga Bola Keranjang Siri A (Itali). Bola Keranjang’ Wanita http://www.legabasketfemminile.it
. Bola Keranjang Persatuan Bola Keranjang Cina http://sports.sina.com.cn/cba
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Latvia http://www.basket.lv
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Lithuania http://www.lkl.lt
. Bola Keranjang Liga Kebangsaan Bola Keranjang Profesional (Mexico) http://www.lnbp.com.mx
. Bola Keranjang NBL New Zealand http://www.basketball.org.nz
. Bola Keranjang Basketligaen Norge (Norway) http://www.basket.no
. Liga Bola Keranjang Poland. Bola Keranjang’ Lelaki http://www.plk.pl
. Liga Bola Keranjang Poland. Bola Keranjang’ Wanita http://www.plkk.pl
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Rusia http://www.basket.ru
. Bola Keranjang Liga Națională Romania http://www.frbaschet.ro
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Serbia http://www.kls.rs
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Slovakiahttp://www.ebasket.sk
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Perdana A Slovenia http://www.kzs.si
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Turkiü http://www.tbl.org.tr
. Bola Keranjang Liga Super Bola Keranjang Ukraine http://www.superleague.ua
. Bola Keranjang Persatuan Bola Keranjang Filipina http://www.pba.ph
. Bola Keranjang Korisliiga (Finland) http://www.basket.fi
. Bola Keranjang Lelaki Pro A. LNB Perancis’ http://www.lnb.fr
. Bola Keranjang Wanita Pro A. LNB Perancis’ http://www.basketlfb.com
. Bola Keranjang HT Premijer liga (Croatia) http://www.hks-cbf.hr
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Kebangsaan (Republik Czech) http://www.cbf.cz
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Switzerland http://www.svenskabasketpgan.se
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Latvia-Estonia http://www.basket.ee
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Lelaki Korea (Korea Selatan)’ http://www.kbl.or.kr
. Bola Keranjang Liga Bola Keranjang Wanita Korea (Korea Selatan)’ http://www.wkbl.or.kr
. Liga B (Jepun) http://www.bj-league.com

3. BOLA TAMPAR

Bola Tampar. Bola Tampar Eropah http://www.cev.lu
. Bola Tampar Antarabangsa http://www.fivb.com
. Bola Tampar Liga Eropah Tengah http://mevza.volleynet.at
. Bola Tampar Bundesliga Bola Tampar Austria http://www.volleynet.at
.  Bola Tampar Liga Argentina de Voleibol http://www.feva.org.ar
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Belgium http://www.volleypga.be
. Bola Tampar Liga Super Bola Tampar Brazil http://www.cbv.com.br
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Bulgaria http://bgvolleyball.com
. Bola Tampar Extraliga Hungary http://www.hunvolley.hu
. Bola Tampar Bundesliga Bola Tampar Jerman http://www.volleyball-bundespga.de
. Bola Tampar A1 Ethniki (Greece) http://www.volleyball.gr
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Israel http://www.iva.org.il
. Bola Tampar Liga Super Sepanyol http://www.rfevb.com
. Super Liga Italia. Bola tampar lelaki’ http://www.legavolley.it
. Super Liga Italia. Bola tampar wanita’ http://www.legavolleyfemminile.it
. Bola Tampar Cyprus http://www.volleyball.org.cy
. Bola Tampar Liga Super Cina http://www.volleyball.org.cn.
. Bola Tampar Liga Nacionala Latvia http://www.volejbols.lv
. Bola Tampar A Lyga Lithuania http://www.ltf.lt
. PlusLiga Poland. Bola tampar lelaki’ http://www.pluspga.pl
. PlusLiga Poland. Bola tampar wanita’ http://www.pluspgakobiet.pl
. Bola Tampar Divisyen Pertama Portugal http://www.fpvoleibol.pt
. Bola Tampar Liga Super Russia http://www.volley.ru.
. Bola Tampar Divizia A1 Romania http://www.frvolei.ro
. Bola Tampar Liga Super Serbia http://www.wienerpga.org
. Bola Tampar Extraliga Slovakia http://www.svf.sk
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Slovenia http://www.odbojka.si
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Turki http://www.tvf.org.tr
. Bola Tampar Liga Super Ukraine http://fvu.in.ua.
. Bola Tampar Mestaruusliiga Finland http://www.mestaruuspiga.fi
. Bola Tampar LNV Ligue A Perancis http://lnv.fr
. Bola Tampar Liga Bola Tampar 1-A Croatia http://www.ukphol.hr
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Montenegro http://www.oscg.me
. Bola Tampar Extraliga Republik Czech http://www.cvf.cz
. Bola Tampar Liga Bola Tampar Switzerland http://www.volleyball.ch
. Bola Tampar Elitserien Sweden http://www.volleyboll.se
. Bola Tampar Estonia 
http://www.evf.ee
. Bola Tampar Liga V Korea Selatan http://kovo.co.kr
. Liga V Jepun http://www.vleague.or.jp

4. HOKI AIS

Hoki ais. Hoki ais antarabangsa http://www.iihf.com
. Hoki ais AHL http://www.theahl.com
. Hoki ais NHL http://www.nhl.com
. Hoki ais KHL http://www.khl.ru
. Hoki ais KHL, jumlah individu pemain http://www.khl.ru
. Hoki ais Liga Hoki Supreme (VHL) http://www.vhlru.ru
. Hoki ais Liga Hoki Junior (MHL) http://mhl.khl.ru
. MHL. Hoki ais Divisyen B http://mhl2.khl.ru
. Hoki ais Liga Asia http://www.alhockey.com
. Hoki ais Liga Hoki ICE (Austria) http://www.erstebankpga.at
. Hoki ais Liga Extra Belarus http://www.hockey.by
. Hoki ais Liga Elit Britain ttp: //epteleague.co.uk
. Hoki ais Deutsche Eishockey Liga (DEL) http://www.del.org
. Hoki ais DEL2 http://www.esbg.de
. Hoki ais Metal Ligaen Denmark http://www.ishockey.dk
. Hoki ais Liga Hoki Itali http://www.phg.it
. Hoki ais Eliteserien Norway http://www.hockey.no
. Hoki ais Tipos Extraliga (Slovakia) http://www.szlh.sk
. Hoki ais SM-Liiga Finland http://www.sm-piga.fi
. Hoki ais Mestis (Liga Ke-2 Finland) http://www.mestis.fi
. Hoki ais Perancis http://www.hockeyfrance.com
. Hoki ais Extraliga Republik Czech http://www.hokej.cz
. Hoki ais Liga Kebangsaan Switzerland http://www.sehv.ch
. Hoki ais Liga Hoki Sweden http://www.hockeypgan.se
. Allsvenskan Sweden (Liga Ke-2) http://www.hockeyallsvenskan.se.

5. BESBOL

Besbol. Besbol MLB http://www.mlb.com
. Besbol NPB http://www.npb.or.jp
. LMP http://www.lmp.mx

6. BANDY

Bandy. Bandy Liga Super Bandy Rusia http://www.rusbandy.ru
. Bandy Elitserien Sweden http://www.svenskbandy.se
. Bandyliiga Finland http://www.finbandy.fi

.

7. FUTSAL

Futsal. Futsal Liga Nacional de Futsal (Brazil) http://www.futsaldobrasil.com
. Divisyen Pertama Futsal (Sepanyol)ó http://www.lnfs.es
. Futsal Siri A1 Itali http://www.divisionecalcioa5.it
. Futsal Portuguese Campeonato Nacional http://www.futsalportugal.com
. Futsal Liga Super Rusiahttp://www.amfr.ru.
. Futsal Liga I Romania http://www.frf.ro
. Liga Pertama Republik Czech http://www.fotbal.cz.

.

8. Esukan

http://game-tournaments.com/
http://www.gosugamers.net/
http://cybersportscore.com/
http://esportlivescore.com/l_ru.html
http://www.hltv.org/
https://www.dotabuff.com/

Perkhidmatan penstriman dan video:

https://www.twitch.tv/
https://www.youtube.com/

 

Maaf, tiada hasil ditemui untuk carian anda.

Tiada keputusan untuk “undefined” – sila ubah pertanyaan anda dan cuba lagi